İş Analitiği raporlama ve sunumlarına yönelik IBCS (International Business Communication Standards) evrensel standartları, Türkiye’de IBSS’in sertifikalı danışmanları eşliğinde başarıyla hayata geçiriliyor.

İletişimin temel unsuru olan dil, belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde işliyor. Örneğin müzisyenlerin notaları, mühendislerin devreleri, coğrafyacıların haritaları, mimarların binaları kağıda geçirmek için standart kuralları var. Bu sayede dünyanın her yerinde her müzisyen, karşısındaki notalara bakarak her zaman aynı parçayı çalabiliyor ya da her mimar belirli standartlar doğrultusunda çizim yapıyor. Sadece bu alanlarda değil, profesyonel olarak yapılan tüm işlerde de iletişim ve uygulama süreçlerinde belirli standartlar uygulanması gerekiyor. Böylece tüm yapı tek bir sistem çerçevesinde, birbirine uyumlu bir şekilde hayata geçebiliyor.

Öte yandan, kurumsal dünyada, özellikle raporlamalar söz konusu olduğunda ortak bir dilin kullanılmadığı dikkat çekiyor. Raporlama ve sunumlar her şirkette farklı standartlarla, hatta kimi zaman hiçbir standart olmadan yapılıyor. Bunun sonucunda da raporlar istenen etkiyi yaratmıyor, rapor ya da sunum için harcanan zaman ve emek boşa gidiyor, eksik bilgiye dayanan kararlar alma riski ortaya çıkıyor.

Oysa IBCS-A (International Business Communication Standards Association) adlı uluslararası iş iletişimi standartları derneği tarafından geliştirilen standartlar (IBCS), iş iletişimi sürecini standartlaştırmaya önemli bir katkı sağlıyor. İş iletişimine yönelik bu kavramsal ve görsel standartlar, uluslararası ortak bir dil oluşturmayı hedefliyor. Dünya çapında kabul gören IBCS, İş Analitiği gibi kritik ve bir o kadar da özenli çalışma gerektiren bir alanda da ihtiyaç duyulan standartları getiriyor.

IBCS (International Business Communication Standards), iş iletişiminin uluslararası standartlarını belirlemeyi hedefleyen bir oluşum. Bu alanda guru kabul edilen Rolf Hichert, yıllardır üzerinde çalışarak oluşturduğu standartları, kurduğu IBCS-A derneği aracılığıyla işletmelerin hizmetine sunuyor.

IBCS, 3 başlık altında toplanan 7 kural setinden oluşuyor. Kavram Kuralları, Algı Kuralları ve Anlam Kuralları olarak adlandırılan 3 ana başlığın altındaki kural setlerinin baş harfleri, işletmeleri “başarı”ya götüren yolu özetliyor: SUCCESS.

1.   Kavram Kuralları
İçeriğin, bağlama uygun bir hikayeye dönüştürülmesini hedefleyen ve dünyaca ünlü danışman Barbara Minto’nun bilimsel çalışmalarından esinlenen kurallar bu başlığın altında yer alıyor.

  • SAY – Bir mesaj ilet

Raporlama ve sunumların amacı bir mesajı iletmek olduğu için, bu mesajı net olarak açıklayan, verilerle destekleyen ve görselleştiren bir yapı kurmak gerekir. Açık bir mesaj taşımayan verilere rapor değil, istatistik denir.

  • STRUCTURE – İçeriği organize et

İçeriğin mantıksal bir şekilde organize edilmesi gerekir. Gruplamanın tutarlı, tam, tekrarsız ve homojen olması gerekir.

2. Algı Kuralları
Verilen mesajın ve kullanılan içeriğin, amaca en uygun görsel tasarım ile desteklenmesine odaklanan kurallardır. Özellikle ünlü istatistikçi Edward Tufte, danışman ve eğitimci Stephen Few ile görsel iletişim uzmanı Gene Zelazny’nin çalışmalarını temel alarak oluşturulmuştur.

  • EXPRESS – Uygun görselleştirmeyi seç

Mesajı en kolay anlamayı sağlayacak tablo, grafik ya da şemanın seçilmesi gerekir.

  • SIMPLIFY – Gereksiz parçaları at

Arka planlar, çerçeveler, 3D efektler, çok sayıda renk gibi karmaşık, gereksiz, dikkat dağıtıcı ya da dekoratif tüm unsurların rapordan çıkarılması gerekir. İçeriğe katkısı olmayan hiçbir görsel unsurun raporda ya da sunumda olmaması gerekir.

  • CONDENSE – Bilgi yoğunluğunu artır

Küçük ama anlaşılır objeler kullanarak, içeriğin bileşenlerini tek bir sayfada göstermek gerekir.

  • CHECK – Görsel doğruluğu kontrol et

Tüm görsel öğelerin doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Yanlış ölçeklendirme, üzerinde oynanmış görseller ve yanlış yönlendirici değerlerin raporda ya da sunumda bulunmaması gerekir.

3. Anlam Kuralları
İçeriğin tamamının aynı yazım kurallarıyla uygulanmasını hedefleyen kurallardır. Bu kural seti, IBCS-A Başkanı ve açık kurumsal raporlama konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından Rolf Hichert’in çalışmaları ve IBCS organizasyonu tarafından belirlenmiştir.

  • UNIFY – Yazım kuralları uygula

Aynı anlama gelen her şey aynı görünmeli; aynı anlama gelmeyen hiçbir şey aynı görünmemelidir. Bu kurallar içerik, terminoloji, ölçümler, vurgular, başlıklar ve analizler gibi tüm içerik parçaları için geçerlidir.

Bu uluslararası standartlar, işletmelere ortak bir dil kazandırmanın yanı sıra şirketlerin karar mekanizmalarında kilit rol oynayan IT ekipleri, iş analistleri ve yöneticiler açısından önemli katkılar sağlıyor. Bu katkılar özellikle kalite artışı, zaman tasarrufu ve maliyet tasarrufu olarak özetlenebiliyor. Bu avantajlardan yararlanan şirketler arasında Coca Cola İçecek, Redbull, Philips, SAP Genel Müdürlüğü, Lufthansa, yer alıyor. 

IBCS’in ardındaki isimler

Dr. Rolf Hichert: IBCS-A’nın Başkanı ve açık kurumsal raporlama konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Hichert, IBCS fikrini oluşturan ve yazım kurallarını geliştiren kişidir. MIK GmbH’nin kurucu ortaklarından biri olmanın yanı sıra Eberswalde’de Kontrol alanında öğretim görevlisi ve MIS Switzerland AG’nin Genel Müdürü’dür. 2004’te HICHERT+PARTNER’i (bugünkü adıyla HICHERT+FAISST) kurmuştur.

Dr. Jürgen Faisst: 20 yıldan uzun süredir Rolf Hichert ile birlikte çalışan Dr. Faisst, IBCS’i dünyaya tanıtan kişidir. HICHERT+FAISST’in Genel Müdürü olarak, dünyanın her yerindeki iş analistlerinin IBCS’ten faydalanmalarını sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

Seminerler

IBCS-A, sektöre standardizasyon getirmenin yanı sıra, bu standartların uygulanması ve etkili iletişimi konusunda eğitimler de veriyor. IBCS® WITH SUCCESS seminerleri, raporlama ve sunum standardizasyonu açısından uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifikasyon sunuyor. Bu sertifikasyonun ana hedefi, daha etkili (yazılı) raporlar ve (sözlü) sunumlar için evrensel tasarım standartları sunmak olarak tanımlanıyor.

IBCS seminerleri Türkiye’de IBSS’in katkıları ve uzmanlığıyla hayata geçiriliyor. Özellikle iş analitiği konusunda uzmanlaşan IBSS, ülkemize IBCS’i tanıtarak ve bu alanda standartlaşmanın da öncülüğünü yaparak kurumsal danışmanlık hizmetlerinde fark yaratıyor.

IBCS sertifikalı IBSS danışmanları, işletmelere bu konuda tüm eğitimleri, kurumsal danışmanlık ve teknik danışmanlık hizmetlerini sunuyor. Böylece iş analitiği, bulut çözümleri, eğitim, lisanslama gibi pek çok noktada işletmelere kaliteli, hızlı ve güvenilir danışmanlık hizmeti veren IBSS, iş analitiği raporlama ve sunumları konusunda da IT ekiplerine katma değer sağlayan önemli bir iş ortağı oluyor.

IBSS’in hizmetleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için bize e-posta ile ulaşabilirsiniz: contact@ibss.com.tr

Hizmetlerimiz ve çözümlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi için size ulaşmamızı isterseniz yandaki formu doldurabilirsiniz. En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.