SAP BW VE SAP BO İLE DAHA VERİMLİ RAPORLAMA SÜREÇLERİ

IBSS şirketimizin ihtiyaçlarını doğru anlama, beklentilerimizi proaktif şekilde karşılama, proje sürecinde başarılı bir yönetsel irade sergileme açısından doğru bir tercih olduğunu kanıtlamıştır. Bütçedeki ihtiyacımız özellikle bütçe proseslerimizin izlenebilirlik, ölçülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerine uyumlu olmasıydı. Projenin ilk fazıyla birlikte bu ihtiyacımızın karşılanmasına ek olarak, bütçe planlama anlamında bütün iş süreçlerimizin daha efektif hale gelmesini sağladık.